Media

Amnioitcs AB tidigarelägger publicering av rapporten för kvartal 3 2022

Regulatory

November 7, 2022

Amnioitcs AB (publ) tidigarelägger publicering av rapporten för kvartal 3 2022
Amniotics AB meddelar idag att bolaget kommer att tidigarelägga offentliggörandet av kvartalsrapporten för kvartal 3 2022 till den 10 november i stället för den 30 november som tidigare kommunicerats. Anledningen för tidigareläggandet är att rapporten beräknas blir klar snabbare än tidigare planerat.

Upcoming events

Read more

Subscribe