Media

Amniotics AB ändrar strategisk inriktning vilket leder till besparingsåtgärder

Regulatory

December 20, 2022

Amniotics AB (publ) meddelar idag att bolaget kommer att förändra den strategiska inriktningen och omfattningen av verksamheten vilket ger besparingar på både kort och lång sikt. Besparingarna förväntas minska bolagets kostnader med tre fjärdedelar på sikt.

Bolaget har under det gångna året uppnått flera signifikanta mål och PulmoStem är nu i klinisk studie och har för första gången administrerats till människa.

Tillgången på kapital har avsevärt försämrats de senaste tjugo månaderna och på grund av de rådande marknadsförhållandena bedömer Amniotics att bolaget inte har finansiering för att driva alla de tidigare planerade projekten. Med bakgrund härav har bolaget idag beslutat att initiera ett utökat kostnadsbesparingsprogram och översyn av strategiskt fokus. Amniotics har även beslutat om en kapitalanskaffning som kommer att ge Bolaget möjlighet att implementera den uppdaterade strategin och ta sig till nya milstolpar i verksamheten, vilket kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Bolaget gör omfattande kostnadsbesparingar, inklusive neddragningar av personalstyrkan samt översyn av kostnader för den pågående kliniska studien. Bolaget kommer att lägga fokus inom PulmoStem-projektet på affärsutveckling för att finna samarbetspartner för fortsatt klinisk utveckling. Amniotics kommer under 2023 även prioritera NK003.
Sammantaget avser Amniotics att minska kostnaderna genom att fokusera på sina kärnområden, med en inriktning på forskning och utveckling, utlicensiering och partnerskap avseende nuvarande och framtida stamcellsprojekt.

” Jag är övertygad om att en mer fokuserad strategi är det bästa för bolaget idag. Detta innebär att verksamheten kommer att utveckla vår senaste produktkandidat, NK003 mot solida cancertumörer, där vi erhållit ett stort EU anslag, samt fortsatt fokus på utveckling av vår vävnadsspecifika stamcells teknologi. Detta är rätt väg att gå för att bli en intressant samarbetspartner för fortsatt klinisk utveckling, säger Marcus Larsson, VD Amniotics”.

Om NK003
Bolagets anti-cancerplattform AMNI-NK003 syftar till att producera NK-celler (Natural Killer/ mördar celler) med hög antiumör-aktivitet och baseras på upptäckter av en av våra grundare. Konceptet bygger på nya mekanismer för att vägleda iPSC-stamceller att bli NK-celler i stora volymer och med hög potens. NK-celler är en del av immunsystemet, och dessa celler skannar kroppen för att upptäcka och eliminera cancerceller. Genom att tillverka ett stort antal NK-celler och ha dem redo för omedelbar användning har de potential att bli en allmänt tillgänglig cellterapi för cancerbehandling. Bolaget utvärderar även möjligheterna att förstärka antitumörsvaret genom att lägga till cancerspecifika receptorer till cellerna. NK-cellterapier har i flera kliniska studier visat sig vara effektiva mot både hematologiska och solida tumörer. Bolaget har tidigare meddelat att man blivit inbjuden att upprätta ett bidragsavtal med European Innovation Council (EIC) som en del av ett konsortium som kommer att få ett bidrag om 3,8 miljoner euro från EIC Pathfinder-programmet. Detta bidrag kommer att finansiera utvecklingen av förbättrade NK-celler härstammande från iPS celler där konsortiet leds av Amniotics AB. Övriga medverkande är Lunds universitet, Medizinische Hochschule Hannover och Köpenhamns universitet.

Upcoming events

Read more

Subscribe