Media

Amniotics AB presenterar nya prekliniska data på International Society for Cell & Gene Therapy-möte i San Francisco

Non-Regulatory

May 5, 2022

Amniotics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI) meddelade idag att COO Jan Talts kommer att presentera två postrar vid International Society for Cell & Gene Therapys 30: e årsmöte, som äger rum i San Francisco i USA 4-7 maj.

Titlarna på postrarna är "Mesenkymala stamceller från fostervatten selekterade för lungvävnadstyp för behandling av bleomycininducerad lungfibros i en råttmodell" och "Extracellulära vesiklar från mesenkymala stamceller från fostervatten, selekterade med markörer för hudvävnadstyp, reducerar inflammation".
 
Dessa nya data, som tagits fram med hjälp av ett bioinformatiskt tillvägagångssätt följt av verifiering av utvalda cellytemarkörer genom flödescytometri, ger insikter om Amniotics cellsorteringsprocesser och validerar de specifika urvalsmetoderna för stamceller för lunga respektive för hud.
 
Dessutom visar den första postern att lungspecifika stamceller minskade lungfibros i en bleomycin-inducerad lungfibrosmodell. Inga negativa reaktioner observerades, och stamcellerna gick inte att upptäcka i råttorna efter dag 24, vilket stöder att stamcellerna eliminerades efter att de utövat sin effekt. Den andra postern visade att extracellulära vesiklar från hudspecifika stamceller minskade inflammation i huden signifikant, i en in vitro cellaktiveringsmodell.
 
"Vi är glada över att dela med oss av vår validerade stamcellsurvalsprocess, vilken har visat sig effektiv för att extrahera stamceller som är mycket specifika för de organ vi siktar på att behandla. Dessutom ger data om våra lungspecifika stamceller oss starkt stöd i att behandla patienter som lider av lungsjukdomar med fibrotiska komponenter som idiopatisk lungfibros. Data om extracellulära vesiklar, som också kommer från fostervattenstamceller är intressanta eftersom dessa vesiklar öppnar för en ny och potentiellt snabbare väg till behandling av patienterna”, säger Jan Talts, COO på Amniotics.
 
Postrarna presenteras av Amniotics COO Jan Talts onsdagen den 4 maj, btw 18:30 – 20:00 (Pacific Time) / Torsdag 5 maj, 03.30-05.00 (Centraleuropeisk).

Upcoming events

Read more

Subscribe