Media

Amniotics AB (publ) styrelseledamot Anders Månsson lämnar sitt uppdrag på egen begäran

Regulatory

August 19, 2022

Amniotics AB styrelseledamot Anders Månsson lämnar sitt uppdrag på egen begäran

Anders Månsson, som sedan 2017 är styrelseledamot i Amniotics (publ), har idag meddelat att han lämnar styrelsen. Detta på grund av arbetsbelastning, där Anders Månsson kommer att ägna sin fulla uppmärksamhet åt sina nya arbetsuppgifter som VD för ett Stockholmsbaserat företag, minskar han på sina styrelseuppdrag och lämnar Amniotics Board.

”Jag vill å styrelsens och aktieägarnas räkning rikta ett stort tack till Anders för goda insatser och gott samarbete i styrelsearbetet under de gångna åren. Jag har förståelse för att Anders beslut där ändrade arbetssituation sätter hinder i vägen för fortsatta engagemanget.” säger Peter Buhl Jensen, styrelseordförande.

Upcoming events

Read more

Subscribe