Media

Amniotics AB senarelägger publicering av delårsrapport för andra kvartalet till den 31 augusti 2023

Regulatory

August 17, 2023

Amniotics har beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten avseende andra kvartalet. Tidigare aviserad tidpunkt för publicering var fredagen den 18 augusti. Nytt datum för publicering är torsdag den 31 augusti.

Senareläggningen sker på grund av administrativa skäl.

Upcoming events

Read more

Subscribe