Media

Amniotics beviljades amerikanskt patent för sitt onkologiprogram AMNI-NK003

Non-Regulatory

October 25, 2022

Amniotics (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI) meddelade idag att US Patent and Trademark Office (USPTO) har godkänt en patentansökan som stöder företagets anti-cancerplattform AMNI-NK003. Detta nyligen beviljade amerikanska patent, med ansöknings nr. 16/343617, "Metoder och kompositioner för att generera hematopoetiska celler" är det första patentet som beviljats inom detta område för Amniotics.

Amniotics medgrundare Niels Bjarne Woods och kollegor vid Lunds universitet har beskrivit denna nya mekanism som kan användas för att förbättra blodcellsutvecklingen in vitro till specifika blodcellslinjer och därigenom öka produktionen och renheten av de önskade celltyperna. AMNI-NK003 syftar till att producera celler med hög antitumöraktivitet, så kallade Natural Killer (NK) eller mördarceller. NK-cellterapier har i flera kliniska studier visat sig vara effektiva mot både hematologiska och solida tumörer.

"Detta amerikanska patent gör det möjligt för oss att accelerera vår anti-cancerplattform för att generera NK-cellterapier som är donatoroberoende och kan administreras direkt för att bekämpa cancer. Vi ser en stor potential inom området, vilket är anledningen till att AMNI-NK003 nu är en del av vår prioriterade produktportfölj. Denna milstolpe är resultatet av ett lagarbete och jag vill passa på att tacka vår medgrundare Niels Bjarne Woods, vår företagspatentrådgivare Dominic Davies och vår amerikanska IP-partner Knobbe Martens”, säger Marcus Larsson, VD på Amniotics.

Om AMNI/NK003
Amniotics anti-cancerprogram AMNI-NK003 fokuserar på att generera naturliga mördarceller (NK) från inducerade pluripotenta stamceller (iPS) riktade mot hematologiska och solida tumörer. NK-cellterapi är ett nytt terapeutiskt tillvägagångssätt som använder immunceller för att attackera tumörer. Svårigheten att tillverka stora mängder NK-celler har hämmat framstegen. AMNI-NK003 är designad för att producera NK-celler med hög antitumörverkan mer effektivt. Programmet är i pre-klinisk fas och nästa steg inkluderar processutveckling under GMP.

Upcoming events

Read more

Subscribe