Media

Amniotics beviljas EU patent av central betydelse för sin teknologiplattform

Non-Regulatory

June 7, 2023

Amniotics (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI) meddelar idag att European Patent Office (EPO) har godkänt en patentansökan rörande centrala aspekter av bolagets teknologiplattform, vilket inkluderar produktkandidaten PulmoStem™. Detta patent, nr. EP3886880 B1, “Processes and apparatuses for obtaining amniotic fluid mesenchymal stem cells from amniotic fluid and cells derived thereof”, ger Amniotics exklusiva kommersiella rättigheter i EU åtminstone fram till 2040 för tillverkning och användning av de neonatala stamceller som Amniotics utvecklar.

– Detta EU-patent är ett starkt tillskott till Amniotics patentportfölj då det täcker fundamentala nyckelteknologier, inklusive våra selektionstekniker av specifika celler och även tillverkningsmetoder som utgör grunden för Amniotics vävnadsspecifika neonatala stamcellsteknologi. Patentet inkluderar produktkandidaten PulmoStem (vid lungsjukdomar), men är likaledes högst relevant för våra andra produktkandidater, t.ex. CogniStem (vid hjärnsjukdomar). Vi vill passa på att tacka våra patentrådgivare vid Potter Clarkson som hjälpt oss att göra denna ansökan framgångsrik, säger Marcus Larsson, CEO, Amniotics AB.

Upcoming events

Read more

Subscribe