Media

Amniotics erhåller patent i Singapore för bolagets fostervattenuppsamlingsteknologi

Non-Regulatory

September 26, 2023

Amniotics (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI) meddelar idag att Singapores patentmyndighet, The Singapore Patents Registry, har godkänt en patentansökan för bolagets fostervattenuppsamlings-teknologi. Detta patent, no. 10201609919W, “Cells, methods and apparatuses for amniotic fluid collection and isolation of cells”, skyddar Amniotics rättigheter för denna teknologi i Singapore åtminstone till 2034.

– Singapore ett väletablerat centrum för bioteknikutveckling i Asien-Stillahavsregionen, och är därför en del av Amniotics patentstrategi. Bolagets teknologi för förädling och produktion av stamceller från fostervatten startar med vår insamlingsteknologi. Vår egenutvecklade medicinsktekniska produkt är baserad på denna teknologi och möjliggör sterilt uppsamlande samtidigt som proceduren är helt säker för mor och barn. Vi vill tacka våra ombud vid Potter Clarkson för en framgångsrik patentansökan, säger Marcus Larsson, vd, Amniotics AB.

Upcoming events

Read more

Subscribe