Media

Amniotics går med i Vinnova-finansierat ’CAMP’ för att förbättra resultatet av lungtransplantationer med PulmoStem™

Non-Regulatory

December 20, 2021

Amniotics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI), en utvecklare av nya cellterapiprodukter, meddelade idag att de anslutit sig till forskningsprojektet Centre for Advanced Medical Products (CAMP), ett konsortium finansierat av ett anslag på 48 miljoner kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. I detta partnerskap kommer de att arbeta för att förbättra resultatet av lungtransplantationer med hjälp av Amniotics stamcellsterapiprodukt PulmoStem™.

CAMP arbetar nationellt för att bygga infrastrukturer och teknologier för att bana väg för utveckling och kommersialisering av effektiva gen- och cellterapiläkemedel, kända som Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) i EU. För att realisera ATMP:s potential för patienter och samhälle arbetar CAMP för att bygga starkare partnerskap mellan universitet, sjukvård och industri för att säkerställa en effektiv översättning av svensk forskning.

"Lungtransplantation är det enda alternativet för lungsjuka i slutstadiet. Men bara 20 procent av donerade lungor är användbara för transplantation. Samarbetet med CAMP kommer att ge värdefull vetenskaplig kapacitet i vårt arbete för att visa att PulmoStem™ kan återställa skadade och kasserade donatorlungor och därigenom avsevärt öka antalet tillgängliga lungor för transplantation, säger Amniotics VD Kåre Engkilde. "Vi har arbetat tillsammans med professor Sandra Lindstedt Ingemansson det senaste året och ser fram emot att utöka vårt samarbete med henne och hennes team på Skånes universitetssjukhus genom CAMP."
 
"Vi tycker att PulmoStem™ är en viktig läkemedelskandidat för att kunna hjälpa patienter som lider av akut lungskada genom att göra fler donerade lungor lämpade för transplantation och vi är tacksamma för att kunna fortsätta vårt arbete med Amniotics och CAMP för att undersöka detta ytterligare, ” säger professor Sandra Lindstedt Ingemansson, Skånes universitetssjukhus.
 
"Amniotics kommer att vara ett bra tillskott till CAMP-familjen. Deras kliniska erfarenhet under pandemin ger dem en unik position att påskynda ATMP-baserade lösningar för patienter med lungsjukdomar för vilka behandlingsmöjligheterna för närvarande är begränsade. Vi ser fram emot att arbeta med Amniotics i projektet 'Amniotic-derived cell therapy improving outcome in lung transplantation', säger Jukka Lausmaa, centerdirektör på CAMP. 

Upcoming events

Read more

Subscribe