Media

Amniotics ingår avtal med Lago Kapital om likviditetsgaranti

Regulatory

May 19, 2022

Amniotics AB (publ) (”Amniotics” eller Bolaget) har ingått avtal med Lago Kapital AB som ska, med start från den 20.5.2022 inleda likviditetsgaranti för Amniotics aktie. I samband med avtalet för likviditetsgaranti har Theope Seed Capital AB erhållit ett undantag till sin lockup och lånat ut 25 000 aktier till Lago. Lago kommer att säkerställa möjligheten att handla i Amniotics aktien noterad på Nasdaq First North Growth Market genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. Detta är i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk kring likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp- respektive säljvolym motsvarande 20 000 kr med en spread om maximalt 4% mellan köp och säljkurs.

Avtalet är bindande i tre (3) månader varefter de fortlöper med en månads uppsägningstid. Syftet med likviditetsgaranti är att säkerställa likviditet i aktien och att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs under pågående handel.

Upcoming events

Read more

Subscribe