Media

Amniotics is featured in BioStock ahead of the IPO planned for the 6th of July 2021 (Article in Swedish)

News

June 23, 2021

Lundabolaget Amniotics, som grundades 2015, har sedan starten utvecklats till att bli en stark utmanare på cellterapimarknaden tack vare en god förmåga att utveckla vävnadsspecifika stamcellsterapier. Stamcellerna kommer från en tidigare oanvänd stamcellskälla – fostervatten. I början av juli noteras Amniotics på Nasdaq First North Growth Market och i samband med listningen genomförs en emission om cirka 60 Mkr före emissionskostnader för att finansiera kliniska studier och vidareutveckling av stamcellsprojekten inom ett flertal svåra sjukdomsområden.

https://www.biostock.se/2021/06/amniotics-utvinner-stamceller-fran-fostervatten/

Subscribe