Media

Amniotics meddelar att första patienten doserats i fas Ib-studie med PulmoStem™ för behandling av svåra luftvägsinfektioner

Non-Regulatory

October 11, 2022

Amniotics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI), meddelade idag att den första patienten har doserats i bolagets kliniska fas Ib-studie som utvärderar den lungspecifika stamcellsterapin PulmoStem™ hos sjukhusinlagda patienter med allvarliga luftvägsinfektioner orsakade av Covid-19, influensa A eller andra virus.

Det primära målet med studien är att utvärdera säkerheten och tolerabiliteten av intravenös (IV) dosering av PulmoStem™ hos patienter med allvarliga nedre luftvägsinfektioner som Covid-19, influensa A, metapneumovirus och respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus). Studien inkluderar även sekundära och explorativa effektmått relaterade till lungregeneration, biomarkörer för inflammatoriskt svar och andra kliniska effektmått. 

Studien är en adaptiv och doseskalerande studie som kommer inkludera 9-18 sjukhusinlagda patienter med Covid-19 och genomförs på kliniker i Sverige och Storbritannien. Se Clinicaltrials.gov (Identifier: NCT05348772) för ytterligare detaljer. 

"Att studien nu startat är en betydande milstolpe för Amniotics. PulmoStem™ erbjuder ett nytt tillvägagångssätt för behandling av allvarliga och potentiellt dödliga lungsjukdomar och vi hoppas kunna hjälpa svårt sjuka patienter som står utan fungerande behandlingsalternativ”, säger Amniotics VD Marcus Larsson. 

Upcoming events

Read more

Subscribe