Media

Amniotics meddelar idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO

Regulatory

May 23, 2022

Amniotics AB (publ) (“Amniotics” eller “Bolaget”) genomförde en unitemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (”teckningsoptionerna”) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market den 6 juli 2021. De units som emitterades i samband med noteringen bestod av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (”teckningsoptionerna”). Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 5 maj 2022 till och med den 19 maj 2022. Inga anmälningar har gjorts för nyttjade av teckningsoptionerna.

En (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Amniotics till en teckningskurs om 23,50 SEK per aktie. Eftersom teckningskursen överstiger rådande börskurs har inga anmälningar gjorts för nyttjande av teckningsoptionerna. 

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

Upcoming events

Read more

Subscribe