Media

Amniotics presenterar aktiv biodistribution av stamceller till hjärnan

Non-Regulatory

June 4, 2023

Amniotics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI) meddelar idag positiva experimentella resultat med CogniStem, inklusive tydlig biodistribution av CogniStem till hjärnan. Potentiellt intressant mot sjukdomar som Alzheimer, ALS och Parkinsons.

Som tidigare meddelats ägde presentationen rum vid ett symposium om stamceller som arrangerats av Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) på Long Island, New York, den 3 juni 2023.

Studien genomfördes i en experimentell modell av hörselnedsättning och förändrad smärtuppfattning, inducerad av cytostatika. I studien resulterade intravenös och intraarteriell administrering av CogniStem, Amniotics neurospecifika stamcellsprodukt av neonatalt ursprung, i signifikanta nivåer av stamceller i hjärnan samt en signifikant ökning av hörselskärpa och minskning av neuropatisk smärta.

-Vi är speciellt glada över biodistributionsresultaten vilka visar att våra neurospecifika stamceller letar sig över blod-hjärnbarriären och in i hjärnan. Det här är av stor betydelse för Amniotics, då detta gör att vi kan etablera oss inom det högintressanta området hjärnsjukdomar. Mesenkymala stamceller har visat lovande resultat vid många förödande hjärnsjukdomar, såsom Parkinsons, ALS och Alzheimer, men problemet har varit att få cellerna i tillräckligt stora mängder till hjärnan, särskilt när man använder den traditionella administrationsvägen med intravenös injektion, säger Amniotics VD Marcus Larsson.

Nästa steg i utvecklingen av CogniStem är fortsatt prekliniskt utvecklingsarbete i samarbete med ledande forskare vid Lunds universitet.

Upcoming events

Read more

Subscribe