Media

Amniotics presenterar positiv preklinisk data för stamcellsbehandling av kemoterapi-inducerad perifer neuropati vid ICRBE 2022

Non-Regulatory

June 20, 2022

Amniotics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI) meddelade idag att ett abstrakt med ny lovande preklinisk data för behandling av kemoterapi-inducerad perifer neuropati (CIPN) med mesenkymala stamceller (MSC) har accepterats för en posterpresentation vid den 16:e International Conference on Regenerative Biology and Engineering (ICRBE) som äger rum den 28-29 juli i Zürich, Schweiz.

Abstraktet, med titeln "Amniotic Fluid Mesenchymal Stem Cells Selected for Neural Specificity Ameliorates Chemotherapy Induced Hearing Loss and Pain Perception", kommer att presenteras av Amniotics COO Jan Talts på ICRBE. Övriga författare inkluderar Amniotics vd, Kåre Engkilde. Presentationen innefattar prekliniska resultat som visar att behandling med MSC som selekterats för neural specificitet (CogniStemTM) har signifikant positiv effekt på kemoterapi-inducerad hörselnedsättning och kemoterapi-inducerad neuropatisk smärta.
 
“Resultaten visar den potentiella bredden i tillämpningar av vävnadsspecifika/relevanta mesenkymala stamceller från fostervatten som behandling i samband med cancerterapi och representerar ytterligare validering av Amniotics plattform och vårt terapeutiska angreppsätt. Vi ser dessa data som mycket spännande och kommer nu att utvärdera hur vi bäst kan utveckla värdet i dessa nya rön”, säger Amniotics COO, Jan Talts.

Kemoterapi-inducerad perifer neuropati (CIPN) är en av de vanligaste biverkningarna som orsakas av antineoplastiska medel, med en prevalens mellan 19 och 85 procent. Kliniskt är CIPN en mestadels sensorisk neuropati som leder till smärta och till motoriska och autonoma förändringar. På grund av dess höga förekomst bland cancerpatienter utgör CIPN ett stort problem för både cancerpatienter och de som genomgått behandling, särskilt då det för närvarande inte finns någon enskild effektiv metod för att förhindra CIPN. Hörselnedsättning är den vanligaste formen av känselnedsättning hos människor och kan orsakas av ototoxiska kemiska föreningar som kemoterapi (platinabaserade antineoplastiska medel).

Upcoming events

Read more

Subscribe