Media

Amniotics säkrar finansiering på 4,8 miljoner kronor från Vinnova för att utveckla stamcellsterapier

Non-Regulatory

January 20, 2022

Amniotics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI) meddelade idag att de har erhållit ett bidrag på 4,8 miljoner kronor från Sveriges Innovationsmyndighet, Vinnova, tillsammans med professor Sandra Lindstedt vid Skånes universitetssjukhus. Bidraget kommer att användas för att visa ”proof of concept” för användande av Amniotics stamcellsterapi för reparation av skadade kasserade donatorlungor för transplantation och för att minska förekomsten av oönskade biverkningar efter lungtransplantationer.

I forskningsprojektet finansierat av Vinnova kommer Amniotics och professor Sandra Lindstedt vid Skånes universitetssjukhus att arbeta tillsammans för att bygga en plattform för att utveckla och testa ett nytt biologiskt läkemedel med stamceller från fostervatten (PulmoStem™). Fokus kommer att ligga på att applicera stamceller för att regenerera donatorlungor och göra dem lämpliga för transplantation, samt studier av behandling efter transplantation för att öka transplantationseffektiviteten och minska frekvensen av primär graft dysfunktion (PGD). Dessa studier kommer att möjliggöra övergång till klinisk prövning.

”Vi är tacksamma för Vinnovas engagemang i detta viktiga samarbetsprojekt om lungtransplantation mellan klinik och industri, som syftar till att använda cellterapi för att göra fler donatorlungor lämpliga för transplantation, samt förbättra resultatet av transplantation genom att behandla patienter med stamceller efter lungtransplantation. Lungtransplantation är ett område med stora ej tillgodosedda vårdbehov och vi kommer att arbeta hårt för att utveckla behandlingar för patienter”, säger Kåre Engkilde, VD på Amniotics

Lungtransplantation är för närvarande den enda effektiva behandlingen för patienter med lungsjukdom i slutstadiet. De flesta potentiella donatorlungor anses dock olämpliga för transplantation. När en lämplig donatorlunga hittats kan en transplantation göras. Därefter genomgår patienten ett kirurgiskt ingrepp vilket medför risk att utveckla PGD. PGD är en allvarlig lungskada som kan inträffa inom de första 72 timmarna efter lungtransplantation och är den vanligaste orsaken till tidig dödlighet och följdsjukdomar.

"Genom att belysa mekanismerna bakom stamcellsbehandling kommer vi att bygga en stark kunskapsbas kring denna typ av biologiska läkemedel, öka vår förståelse för effektiviteten av cellterapier för denna patientpopulation och potentiellt upptäcka nya biomarkörer för PGD. Vi kommer att arbeta med både Amniotics och med patientorganisationen MOD för att förbereda en klinisk prövning, vilket säkerställer framtida sjukvårdsmöjligheter för detta nya biologiska läkemedel”, säger professor Sandra Lindstedt vid Skånes universitetssjukhus.

Upcoming events

Read more

Subscribe