Media

Amniotics stärker sin kliniska och regulatoriska förmågan

News

January 25, 2022

Amniotics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI), som utvecklar nya cellterapibehandlingar, har rekryterat och anställt Matilda Hugerth till chef för klinisk utveckling. Amniotics team har också nyligen förstärkts med Lars Larsson, som medicinsk expert inom luftvägssjukdomar. Dessa tillägg stärker bolagets förmåga att utveckla läkemedel samt att den regulatoriska förmågan ökar, vilket blir kritisk när Amniotics tar produktportföljen vidare till klinisk fas.

Matilda Hugerth som blir en del av Amniotics ledningsgrupp, har mer än 20 års erfarenhet av läkemedelsutveckling från olika roller i läkemedelsföretag inklusive Lundbeck, UCB, Novartis och nu senast Abliva. Hennes expertis omfattar kliniska utvecklingsstrategier med erfarenhet från alla kliniska faser inom områdena regulatoriska, projektledning, klinisk verksamhet, klinisk kvalitetssäkring och medicinska frågor. Hon har en Master of Pharmaceutical Science från Uppsala universitet och är legitimerad farmaceut.
 
Lars Larsson tog läkarexamen vid Umeå universitet 1977 och är specialistläkare i internmedicin, lungmedicin och allergisjukdomar. Han är docent i lungmedicin vid Umeå universitet. Han började på Astra (senare AstraZeneca) 1995. Han har sedan dess haft befattningar inom klinisk utveckling i Pharmacia, Novartis och som VP och CMO för flera bioteknikföretag. Lars Larsson har varit involverad i alla stadier av läkemedelsutveckling av bioläkemedel, stora molekyler och oligonukleotider, inklusive inhalation av stora molekyler.
 
“Dessa nyckelroller är viktiga för den kliniska utvecklingen av vår portfölj och jag är otroligt glad över att ha Matilda och Lars ombord. De har lång erfarenhet, av hur man optimalt tar videre nya behandlingar i de kliniska utvecklingsstadierna, samt god erfarenhet av att interagera med tillsynsmyndigheter, både i Europa, USA och Japan”, säger Amniotics VD Kåre Engkilde.

Upcoming events

Read more

Subscribe