Media

Amniotics upptar lån om totalt 15 MSEK för att finansiera fortsatt utveckling och start av klinisk studie

Regulatory

May 4, 2022

Amniotics AB (publ) har avtalat om att uppta lån om totalt 15 MSEK. Likviden från lånen avses användas för att finansiera Bolagets fortsatta utveckling och den befintliga verksamheten i enlighet med befintlig affärsplan till slutet av 2022. Bolaget ser ett kortfristigt lån som det bästa finansieringsalternativet under nuvarande marknadsförutsättningar. Amniotics avser att välja väg kring den långsiktiga finansieringsplanen vid ett senare tillfälle där Bolaget utvärderar flertalet lämpliga alternativ.

Lånen är utgivna av Modelio Equity AB (publ) och den större aktieägaren Christer Fåhraeus via Fårö Capital AB.

Sammanfattning av lånevillkoren:

  • Lån från Modelio Equity AB (publ) om 10 MSEK och från Fårö Capital AB om 5 MSEK.
  • 5 MSEK från Modelio Equity AB (publ) och 5 MSEK från Fårö Capital AB utbetalas senast den 15 juni 2022. Ytterligare 5 MSEK från Modelio Equity AB (publ) utbetalas senast den 15 juli 2022.
  • Lånet från Modelio Equity AB (publ) löper till och med den 31 december 2022 och lånet från Fårö Capital AB löper till och med den 2 maj 2023.
  • Som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 5 procent samt en månatlig ränta om 1,5 procent.

”Amniotics står inför en spännande period med starten av vår kliniska studie med PulmoStem™ på sjukhusinlagda covid-19/ARDS patienter där vi hoppas kunna visa på positiva studieresultat. Det är vår första kliniska Fas I/II studie på människa. För att underlätta för den kliniska studien att komma i gång så snart som möjligt har vi valt att upphandla lån och vi är glada för det förtroende vi fått från både en extern part samt från Christer Fåhraeus som väljer att låna ut kapital till Amniotics.”
– Kåre Engkilde, CEO

Rådgivare
Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare åt Amniotics och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Amniotics i samband med lånen.

Upcoming events

Read more

Subscribe