Media

Avtal om likviditetsgaranti upphör

Regulatory

December 8, 2022

Amniotics AB (publ) har sagt upp sitt avtal med Lago Kapital om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Syftet med garantin var att främja aktiens likviditet och minska dess volatilitet och därmed underlätta aktiehandeln. Bolaget anser att likviditetsgarantin inte längre behövs. Avtalet upphör att gälla den 5 januari 2023.

Upcoming events

Read more

Subscribe