Media

EIC-Pathfinder 3,8 M€ onkologiprojekt under ledning av Amniotics har startats

Non-Regulatory

May 12, 2023

Amniotics AB (publ) (Nasdaq Stockholm: AMNI) meddelar idag att det av European Innovation Council (EIC) finansierade HyperTargIPS-NK EIC Pathfinder-projektet har initierats.

Ett konsortium, lett av Amniotics, finansieras nu av EU med 3,8 miljoner euro under tre år för utveckling av förstärkta naturliga mördarceller (NK celler). Övriga konsortiedeltagare är Lunds universitet, Medizinische Hochschule Hannover och Köpenhamns universitet.

Målet med HyperTargIPS-NK-projektet är att kombinera nya teknologier från de tre forskningslaboratorierna med Amniotics expertis för att utveckla en revolutionerande behandlingsmetod för patienter med cancer. Behandlingen baseras på laboratorieframställda NK celler, genetiskt modifierade till ett hyperaktivt tillstånd för att säkerställa elimineringen av tumörcellerna.

-Det är en fjäder i hatten för Amniotics att få vara del av detta konsortium som har som mål att utveckla revolutionerande nya terapier för patienter som drabbats av cancer. Då Amniotics har en patentportfölj inom området blodcellsproduktion och NK celler har detta EU-projekt ett särskilt värde för Amniotics fortsatta utveckling inom cellterapiområdet, säger Jan Talts, COO Amniotics AB och projektkoordinator.

Upcoming events

Read more

Subscribe