Media

Ett konsortium som leds av Amniotics har valts ut för EIC-Pathfinder-bidrag om 3,8 miljoner euro från European Innovation Council

Regulatory

November 14, 2022

Amniotics AB (publ) meddelade idag att man har blivit inbjuden att upprätta ett bidragsavtal med European Innovation Council (EIC) som en del av ett konsortium som kommer att få ett bidrag på 3,8 miljoner euro från EIC Pathfinder-programmet. Detta bidrag kommer att finansiera utvecklingen av förbättrade Natural Killer (NK)-celler härstammande från iPS celler där konsortiet leds av Amniotics AB. Övriga medverkande är Lunds universitet, Medizinische Hochschule Hannover och Köpenhamns universitet.

Efter inbjudan kommer Amniotics och parterna i projektet att slutföra avtalet med EIC under de kommande månaderna. Efter att avtalet har undertecknats räknar vi med att projektet kommer igång under Q1-2023 och det kommer att pågå i trettiosex månader
 
”Vi är mycket nöjda över att ha blivit tilldelade ett EIC-Pathfinder anslag, vilket kommer stärka vårt NK-003 projekt väsentligt”. Säger Marcus Larsson M.D., Ph.D., vd på Amniotics AB. ”Behovet av nya innovativa behandlingar i kampen mot cancer är idag stort, och denna typ av generella NK-celler, som kan ges direkt när behandlingsbehovet uppstår, har potentialen att bli ett mycket värdefullt verktyg i kampen mot blodcancer och solida tumörer. Teamet på Amniotics och våra partners har skapat en solid plan för att föra utvecklingen av läkemedel framåt och tack vare att EIC nu har beviljat projektet bidrag, har vi fått ett kvitto på den innovationshöjd och de stora behandlingsmöjligheter som vårt utvecklingsprogram har”.
 
European Innovation Council (EIC) Pathfinder-anslag stödjer forskning och konsortier i att undersöka och utveckla framväxande banbrytande teknologi för att utveckla och skala upp nya innovationer.

Upcoming events

Read more

Subscribe