Media

Idag är sista dag för handel för Amniotics teckningsoptioner av serie TO1

Regulatory

May 17, 2022

Idag, den 17 maj 2022, är sista dag för handel för de teckningsoptioner av serie TO1 (”teckningsoptionerna”) som Amniotics AB (publ) (“Amniotics” eller “Bolaget”) emitterade i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market den 6 juli 2021. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Amniotics till en kurs om 23,50 SEK. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Amniotics att tillföras cirka 34,4 MSEK före emissionskostnader. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågår fram till och med den 19 maj 2022.

Instruktion om tillvägagångssätt för teckning av aktier i Amniotics genom utnyttjande av teckningsoptionerna finns tillgängligt i det pressmeddelande som Amniotics offentliggjorde den 5 maj 2022.
 
Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla utnyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 19 maj 2022 då olika förvaltare har olika handläggningstider.
 
Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla utnyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för utnyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Nordic Issuing tillhanda senast den 19 maj 2022. Anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.Amniotics.comwww.nordic-issuing.sewww.redeye.se). Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 19 maj 2022 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.
 
Notera att teckningsoptionerna som inte utnyttjats senast den 19 maj 2022 förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner kan sälja dessa senast idag, den 17 maj 2022.
 
Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

Upcoming events

Read more

Subscribe