Media

Medgrundare av Amniotics AB (publ) och kollegor vid Lunds universitet publicerar studie mot cancerbehandlingar

News

February 1, 2022

Amniotics ABs medgrundare Niels-Bjarne Woods och kollegor vid Lunds universitets stamcellscentrum har nyligen publicerat en artikel i EMBO Reports som beskriver en ny mekanism för att generera specifika blodceller vilken kan ligga till grund för nya behandlingsmetoder för några av de mest allvarliga typerna av cancer. Resultaten av studien visar att metabola regulatorer kan användas för att styra blodutvecklingen in vitro till specifika blodlinjer och därigenom öka produktionen och renheten av celler med antitumöraktivitet (t.ex. Natural Killer (NK) celler).

NK-celler är immunceller som specifikt riktar sig mot och attackerar tumörceller, och i processen säkerställer rekrytering av ytterligare immunceller av många typer, som tillsammans med NK-cellerna attackerar tumören och orsakar tumörcellsdöd. Användningen av NK-celler, i synnerhet NK-celler med genetiska modifieringar för att ytterligare öka tumörspecificiteten och antitumörfunktionen, förväntas bli ett stort genombrott inom anticancerterapier.

NK-cellerna i denna studie genererades genom differentiering av inducerade pluripotenta stamceller (iPSC). IPSCs är celler som skördats från vuxna vävnader som sedan omprogrammeras till ett embryonalt tillstånd och därmed kan användas för att generera teoretiskt obegränsat antal av vilken celltyp som helst. Användningen av NK-celler som bildas från iPSC kommer att möjliggöra standardiserade (ekonomiskt effektiva) NK-baserade anti-cancerbehandlingar för patienter beroende på att det kommer vara möjligt att producera stora batcher som fungerar för många patienter.

Nyheten med studien är att ökning av pyruvatmetabolismen under utveckling av blodceller kan styra produktionen av specifika blodcellstyper. Ökande pyruvatmetabolism kunde styra det hemogena endotelet (föregångaren till blod under fosterutveckling) mot definitiva hematopoetiska linjer. Detta ökade nivåerna av NK-celler både i in vitro analyser och i djurmodeller transplanterade med humana celler härstammande från iPSC.

Amniotics innehar den IP som genereras i dessa studier och undersöker sätt att utnyttja denna teknologi för att vidareutveckla sin anti-cancerplattform genom att generera standardiserade NK-celler för att attackera och eliminera cancerceller. Plattformen kan också komma att användas för att utveckla nästa generations blodcellsprodukter för transplantation och behandling av många andra sjukdomar.

Upcoming events

Read more

Subscribe