Stamcellsbolaget siktar högt efter positiva studiedata

Stamcellsbolaget siktar högt efter positiva studiedata

Efter att ha publicerat positiva kliniska data avseende patienter med luftvägsinfektioner orsakade av virus, tar stamcellsbolaget Amniotics sin forskning nu vidare mot lungtransplantation. Nya experimentella resultat inom hjärnsjukdomar innebär samtidigt att bolaget blickar mot nya fokusområden med enorm potential.

– Vi har med vår neurospecifika stamcellsprodukt CogniStem precis kunnat rapportera forskningsresultat som tyder på att stamcellerna letar sig in över blod-hjärnbarriären och in i hjärnan, vilket gör att vi kan etablera oss inom området hjärnsjukdomar, säger vd Marcus Larsson som menar att resultaten, även om de är på tidigt stadium, är anmärkningsvärda.

– Mesenkymala stamceller har visat lovande resultat vid många förödande hjärnsjukdomar, såsom Parkinsons, ALS och Alzheimer, men problemet har varit att få cellerna i tillräckligt stora mängder till hjärnan. De resultat vi kunnat presentera med CogniStem, med tydlig biodistribution i hjärnan vid administration i blodbanan, är därför högintressanta, säger Marcus Larsson.

Positiva resultat från klinisk studie skapar nya möjligheter

CogniStem-studien är en av flera projekt som Amniotics bedriver. Tidigare i år har man även kunnat rapportera om positiva säkerhetsdata från sin kliniska fas 1b-studie med den lungspecifika stamcellsprodukten PulmoStem.

Läs mer om Amniotics produktpipeline här

– Vi har fått betryggande säkerhetsdata från vår PulmoStem-studie där vi behandlat patienter med luftvägsinfektioner orsakade av virus såsom covid 19, influensa A och RS. Dessa resultat är viktiga för att kunna ta våra studier vidare mot lungtransplantation – en marknad med enorm potential där PulmoStem visat sig effektivt i djurmodeller, säger Marcus Larsson.

Utvecklar framtidens cancerbehandling

Amniotics kapacitet att på egen hand utveckla cellterapier har även uppmärksammats på EU nivå. I maj tilldelades ett konsortium, lett av Amniotics, ett anslag från European Innovation Council på 3,8 miljoner euro under tre år för utveckling av förstärkta naturliga mördarceller (NK celler) för cancerbehandling.

Läs mer om Amniotics unika teknologi här

– Det är ett betydande anslag som föregåtts av en lång utvärdering. Med detta projekt har vi goda möjligheter att utveckla revolutionerande nya terapier för patienter som drabbats av cancer. Då Amniotics har en patentportfölj inom området blodcellsproduktion och NK celler har detta EU-projekt ett särskilt värde för Amniotics fortsatta utveckling inom cellterapiområdet, säger Marcus Larsson.

Teckningsoptioner för fortsatt finansiering

I syfte att finansiera fortsatta studier genomförde Amniotics tidigare i år en företrädesemission. I samband med denna emission gavs teckningsoptioner av serie TO 2 ut. Varje option ger innehavaren rättighet att teckna en aktie till 30 procents rabatt jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under de senaste tio handelsdagarna fram till 31 maj 2023. Teckningskursen har fastställts till 0,06 SEK per aktie.

Teckningsperioden för optionerna pågår under perioden 5 -19 juni 2023.

Notera att Teckningsoptioner som inte avyttras senast den 15 juni 2023 alternativt utnyttjas för teckning av aktier senast den 19 juni 2023 förfaller utan värde.

Läs mer om företrädesemissionen här

Om Amniotics:
Amniotics är ett biopharmaföretag som utvecklar cellterapiläkemedel baserade på mesenkymala stamceller från fostervatten. Dessa stamceller har unika egenskaper för tillämpningar inom regenerativ medicin. Amniotics är ett bolag i klinisk fas med den ledande läkemedelskandidaten PulmoStem™.

Inbjudan till berörda personer att teckna optioner i Amniotics kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjordes den 17 februari 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på www.amniotics.com. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet.